Groei! Jaarcirkel: Stilte in het oog van de storm


Groei! Jaarcirkel: Stilte in het oog van de storm

Antwoorden op complexe vraagstukken zijn niet alleen te vinden door erover na te denken, ze zijn doeltreffender wanneer je daarbij signalen van je gevoel, je wijsheid en je intuïtie betrekt. Er is een subtiel, maar belangrijk verschil of je je laat leiden door je emoties, of dat het je lukt voorbij  emoties en onbewuste overtuigingen antwoorden te ont-dekken. Gedachten, emoties en zelfs fysieke gewaarwordingen zijn naast je cognitieve vermogens ingangen voor een bewustwordingsproces, dat je helderheid brengt over jouw koers. Ongeacht of dat een moeilijke, prettige of uitdagende weg is. Je ontdekt: dit is wat ik te doen heb.

Er is  moed voor nodig om dit proces aan te gaan.  Er is ‘vertraging’ nodig, om de omstandigheden te scheppen waarin jij je je bewust kan worden wat er op diepere lagen in je leeft en te merken wat jij wil bijdragen, of wat je nodig hebt. Er is vertrouwen nodig en moed om je belemmeringen, angst, boosheid of ander ongemak onder ogen te zien.

 

‘Ruim de stenen op waar je over bent gestruikeld, anders vallen je kinderen erover’
Surinaams gezegde

 

Wanneer je dit proces aangaat, vind je meer balans tussen  hoofd en hart, tussen intellect en wijsheid, tussen doen en zijn. Het helpt je je leven  vorm te geven vanuit een diep gevoel van rust, ‘onder’ de dagelijkse onrust.  Waarmee je  zelfs in het oog van de storm bij jezelf kunt blijven.

Speelse werkvormen, vertraging en reflectie

Tijdens de Groei! – Jaarcirkel ontdek je in zes tweedaagse retraites hoe je in een veeleisende of turbulente (werk)omgeving jouw koers gemakkelijker en sneller kunt bepalen.  Met respect voor je cognitieve, analytische denk-capaciteiten, versterk je door middel van speelse, ervaringsgerichte werkvormen het contact met je intuïtieve vermogens. Dat geeft je toegang tot een groter veld van mogelijkheden en meer handvatten om te leven en werken vanuit  wie jij werkelijk bent, wat je drijft en wat je wilt bereiken voor jezelf en je omgeving.

 

Het resultaat is…..

  • Inspirerend leiderschap. Voorbeeld doet volgen. Je staat voor dat wat er voor jou echt toe doet, en leidt vanuit vertrouwen in plaats van controle. Je kunt jouw binnenwereld effectief bespreekbaar maken in alle geledingen van de organisatie, waardoor de echte gesprekken plaatsvinden.
  • Duurzame inzetbaarheid. Je gaat effectiever werken vanuit jouw persoonlijke waarden, kwaliteiten en identiteit. Je versterkt de interne motivatie van jezelf en van de mensen in jouw omgeving. Je ervaart en creëert meer energie en resultaat om eigentijdse oplossingen te genereren voor nieuwe uitdagingen. Je geeft vanuit interne sturing vorm aan je loopbaan en stimuleert dat ook bij collega’s.
  • Verbeterde samenwerkingsrelaties. Je draagt bewust bij aan een positieve werkcultuur waarin ieders deskundigheid en innerlijke wijsheid optimaal wordt benut. Je vergroot jouw vaardigheden – en moed – om authentiek, openhartig en in contact met de ander te communiceren. Je draagt daarmee actief bij aan het organisatie- en team vertrouwen.
  • Voorkomen van ziekteverzuim. Je leert in de chaos van alledag en de spanning rond persoonlijke of maatschappelijke crises, te zijn in het oog van de storm. Je weet je eigen stress te reguleren en bent een baken voor anderen. Je draagt bij aan plezier en ontspanning in je omgeving.

Je krijgt inzicht in waar je precies staat in je werk en je leven op dit moment. Je komt tot rust, fysiek en mentaal. Je herstelt of verdiept het contact met je intuïtie en leert hoe je deze in je werk kunt gebruiken. Je krijgt zicht op je persoonlijke missie en gaat na elke tweedaagse bijeenkomst naar huis met een concreet plan. Je krijgt een heldere blik op je eigen toekomst waarin ruimte is voor plezier en gemak en een zinvolle maatschappelijke bijdrage. Je leert hoe je dicht bij jezelf kunt blijven als je je in het oog van de storm bevindt.

Hoe ziet de Groei! Jaarcirkel er uit?

In de rust van een voormalig klooster werk je in zes tweedaagse retraites met jouw actuele uitdagingen  en thema’s. De retraites worden met elkaar verbonden door oefeningen en zelf geformuleerde acties en doelstellingen. Wij nodigen je uit om vanuit het verlangen en nieuwsgierigheid de weg naar binnen te maken en vanuit jouw zielskracht en intuïtie de weg naar buiten vorm te geven.

Je werkt intensief en in contact met anderen aan het vormgeven van je leven en werk op een manier die aansluit bij wat jij werkelijk belangrijk vindt, vanuit je hoofd èn je hart. Je vindt persoonlijke antwoorden  op de uitdagingen van deze tijd. Je onderzoekt vanuit verschillende invalshoeken hoe jij wil omgaan met (maatschappelijke) veranderingen,  spanning door werkdruk, balans tussen werk en privé, gezondheid en klimaat. Na afloop van de jaarcirkel heb je vaardigheden en kwaliteiten ontwikkeld die je de rest van je leven kunt inzetten om vanuit rust en stevigheid jouw koers te bepalen.

 

 Verbinden met je eigen wezen en je eigen wijsheid.

Balans houden terwijl het om je heen hectisch is.

Verbinden met je collega’s, familie en vrienden.

Verbinden met de natuur.

Je vermogen vergroten om te kunnen zijn met dat wat er is.