Loving Nature


We leven in een moderne, snelle tijd, waarin veel prikkels en informatie op je afkomt. Hierdoor kan je het contact met jezelf en je essentie verliezen. Je voelt je dan onrustig, leeg en vol tegelijk en weet niet goed wat je wil. Je voelt je niet-verbonden met jezelf en met je omgeving. Wie ben je? Wat wil je? Wat zijn jouw talenten, die je aan de wereld te bieden hebt? En hoe ga je dit in de wereld zetten?

Bij Loving Nature gaan wij ervan uit dat we allemaal met elkaar verbonden zijn: de dieren, planten, stenen en mensen. Alles is heilig. Alles verdient respect. Het één is niet beter dan het ander. We zijn allemaal gemaakt van dezelfde energie en komen uit dezelfde bron. De natuur en de dieren staan niet los van ons, we zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn de natuur. En jij bent hier dus ook onderdeel van.

Je hoeft niet per se in de natuur te zijn om haar te ervaren, hoewel de verbinding dan wel krachtiger is. Ook als je binnen bent, kun je je verbinden met de natuur. Het is een manier van leven die ontstaat door bewust aanwezig te zijn, waarbij dienstbaarheid, geven en delen belangrijk is. Leven in harmonie met alles wat leeft.

Bij Loving Nature nodigen we je uit om jouw unieke verbinding met de natuur en het grote geheel te gaan ontdekken. Ervaar hoe je je verbonden kan voelen. Stem je weer af op jouw essentie en op jouw levensmissie. Herinner wat jij de wereld te bieden hebt. En zet jouw talenten hiervoor in.

Reconnect with nature, reconnect with yourself.

 

The goal of life is

to make your heartbeat

match the beat of the universe

to match your nature

with nature.

-J. Campbell-