De Kracht van de Cirkel


In onze trainingen gebruiken we altijd de cirkel. We zitten in een cirkel met in het midden een aantal mooie edelstenen en krachtvoorwerpen. We werken veel met het medicijnwiel en gaan er vanuit dat je regelmatig een rondje maakt langs je thema’s en groeiprocessen.

Nou vroeg laatst iemand mij waarom ik met cirkels werk en wat de diepere betekenis daarvan is. Een heel mooie en interessante vraag. Voor mij is een groot kenmerk dat de cirkel er voor zorgt dat we allemaal gelijk zijn. Er is namelijk niet een hoofdpositie in de cirkel, zoals je wel hebt als je aan tafel zit. Dan is er wel een hoofd en die krijgt vaak een specifieke rol toebedeelt. Deze wordt anders gewaardeerd dan de andere rollen. In de gelijkheid krijgt ieders kennis en informatie gelijke waardering. Er is ruimte voor ieders inbreng en dit geeft dat er ook ruimte is voor kennis die zich in de onderstroom bevindt. Alle kennis en informatie mag er zijn én is ook beschikbaar.

yurtclen

In vroeger tijden leefden we ook vaak in cirkelvormige ‘huizen’ en hadden we goede gesprekken rondom het kampvuur. In een cirkel werken voelt voor iedereen vaak als bekend, vertrouwt en veilig. En in die oude tijd kon je jouw problemen ook voorleggen aan de oude wijze mannen en vrouwen. In de cirkel rondom het vuur vertelde je jouw probleem en kreeg je advies van alle aanwezigen, zodat je weer verder kon. En ook dit aspect is nog steeds voelbaar in het werken in cirkels. We tappen in op een collectieve wijsheid van onze voorouders. We voelen ons geborgen en weten ons gesteund.

En net als dat het leven geen begin en einde kent, zo kent een cirkel dit ook niet. Daardoor is de aanwezigheid van onze voorouders en diegene die na ons komen voelbaar. Ik ben in de trainingen die ik geef mij daar bewust van en nodig de voorouders dan ook uit om er te zijn indien dit nodig is. De cirkel wordt zo een tijdloze dimensie waarin het goed is om in te zijn, voortbordurend op zij die voor ons gingen en de weg voorbereidend voor hen die na ons komen. En samenwerken op deze laag van verbinding zorgt dat er magie kan ontstaan.

Het is dus ontwapenend en veilig. Je mag zijn wie jij bent met alles wat jij bent en wat jou tot jou maakt.

Ik nodig je uit om in je eigen omgeving vaker gebruik te gaan maken van de kracht van de cirkel. En deel gerust jouw ervaringen ermee!

Facebooktwitter
Facebooktwitter

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.